Sähkön- ja lämmöntuotanton

Teknologia uudelle tasolle

Viime vuosina kysyntä itsenäisesti tuotetusta sähköstä ja lämmöstä on lisääntynyt huomattavasti. Bowman kehittää jatkuvasti sähkön- ja lämmöntuotannossa (CHP) saatavaa hyötyä ja tehokkuutta yhteistyössä johtavien aggregaattien ja voimalaitoksien valmistajien kanssa.

Hyödyntämällä esim. aggregaatin pakokaasun lämmöntalteenotto Bowmanin lämmönvaihtimella voidaan kasvattaa lämmöntuotannon suorituskykyä huomattavasti samalla kuin energiatehokkuus paranee.

Tyypillinen aggregaatti mikä tuottaa 35kW sähköä kuluttaa noin 100kW:n edestä energiaa polttoaineesta. Näin ollen jopa 65kW energiaa kuluu hukkalämpöön ja ​​mekaanisiin häviöihin. Rakentamalla tähän talteenottava jäähdytysjärjestelmä saadaan moottorin hukkalämmösta ja pakokaasuista jopa 60kW lämpötehoa käytettäväksi lämmitykseen ja kuuman veden tuottamiseen. Oikein rakennettuna tämä järjestelmä voi saavuttaa yli 90% hyötysuhteen.

Bowman lämmönvaihdin mallistosta löytyy täydelliset ratkaisut aina 10kw - 1 MW tehoisille aggregaateille ja voimalaitoksille.